Wat is een Rots en Water training?

Gadaku Instituut, het Rots & Water Instituut NL

Rots & Water is een fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen vanaf 4 jaar. Het is een bewezen methode voor het creëren van zelfvertrouwen bij kinderen. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema. Het programma wordt momenteel in meer dan 30 landen ingezet voor  jongens en meisjes van 4 – 18+.

Bewustwording van eigen kracht

De training richt zich op bewustwording van de eigen kracht en mogelijkheden van het kind en het vermogen om met andere kinderen samen te leren spelen, werken en leven. Rots staat voor het onafhankelijk opstellen en het maken van eigen keuzes. Het element water staat voor het samenwerken, spelen en leven met anderen. Uw kind leert in welke situatie hij/zij kan kiezen voor het element Rots en in welke situatie voor het element Water.

Voor kinderen is het fijn als ze in hun leven zo min mogelijk angst en pijn ervaren. Zodat ze dit niet meenemen in hun latere ontwikkeling. Worden de eisen aan kinderen steeds hoger? Zo wordt er van hun verwacht snel hun grenzen aan te geven. U herkent dit wellicht wel doordat u ziet dat het voor uw kind lastig is om zo voor zijn/haar eigen veiligheid te kunnen zorgen. Daarnaast hoort het kind vaardig te zijn om sociale contacten op te kunnen bouwen. Ook is het belangrijk dat het kind zich bewust is van hun eigen gevoel en wensen om eigen beslissingen te kunnen nemen en daardoor leren wat hun eigen weg is (Rots) in verbondenheid met anderen (water). Een kind dat zich veilig voelt zal contact zoeken met anderen om samen te spelen, samen te zijn en het mooiste wat zij in zich hebben te laten zien.

Rots & Water training is bedoeld voor kinderen die:
 • Steviger in hun schoenen willen staan
 • Meer zelfvertrouwen willen hebben
 • Het lastig vinden om voor zichzelf op te komen
 • Willen leren beter voor zichzelf op te komen en daarbij meer op zichzelf willen leren vertrouwen
 • Onzeker zijn, geplaagd of gepest worden.
 • Het leert timide kinderen sterker naar buiten te treden en het leert energieke kinderen juist de rust bij zichzelf te vinden.

Tijdens de training leert het kind
 • Bewuste keuzes maken
 • Zijn/haar grenzen aan te geven
 • Andermans grenzen te accepteren/respecteren
 • Samen te werken
 • Ontwikkelen van meer zelfvertrouwen
 • Om stevig in hun schoenen te staan
 • De focus en aandacht bij zichzelf te houden
 • Leren omgaan met conflicten

De training wordt in 8 lessen gegeven. Na afloop krijgt uw kind een officieel Rots & Water een certificaat.  U kunt uw kind opgegeven via het inschrijfformulier.